Wednesday, 10 January 2018

Perumpamaan Antara Manusia & Syetan

Permisalan antara kamu & syetan itu seperti seorang yg sedang menggiling biji-bijian yang baik. Lalu datang seorang dengan membawa batu, kerikil, & kotoran; meminta kepada orang itu agar diikutkan dalam penggilingan.

Jika orang itu menolak permintaan tersebut & tidak menggiling batu tersebut, ia akan mendapat hasil gilingan yg bermanfaat. Tetapi jika ia memenuhi permintaannya, lalu mencampurkan gilingan biji-bijian dengan batu, kerikil, & kotoran, maka akan menjadi rusaklah biji-bijian itu dan segala yang keluar dari penggilingan itu pun menjadi rusak~

-Ibn Qayyim al Jauzy رضي الله عنه

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...